<style>.JsOnly { display: none !important; }</style>

Hệ thống Website Game Mới Ra chuyên tổng hợp các tin tức về các hoạt động về Game Online tại Việt Nam. Ngoài ra hệ thống Diễn Đàn cho phép các thành viên, nhà phát hành có thể giới thiệu Game Mới Open của mình đến với các game thủ. Các game thủ có thể xem Diễn Đàn là nôi mua bán trao đổi về game.